FIT Return Centrum voor Gezondheidsmanagement

FIT Return is een netwerkorganisatie op het terrein van Integraal GezondheidsManagement en Duurzame Inzetbaarheid. De samenwerkende organisaties leveren hun eigen diensten voor de klant, en zoeken en vinden elkaar waar mogelijk en nodig. Activiteiten worden op elkaar afgestemd met als missie: Bijdrage leveren aan het realiseren van EIGEN REGIE van de klant.

Huis van werkvermogenBinnen het netwerk dat in 2004 is gestart werken inmiddels 7 organisaties samen. Gezamenlijk worden diensten geleverd ten aanzien van zowel de belastbaarheid als belasting van werknemers, worden competenties van medewerkers in beeld gebracht en gekoppeld aan benodigde competenties op de werkvloer en wordt tevens aandacht besteed aan de normen en waarden binnen een bedrijf. Tevens wordt een bedrijf beleidsmatig ondersteund om het HRM-beleid optimaal vorm te kunnen geven, uitgaande van Human Being Management. Genoemde activiteiten leiden gezamenlijk tot een optimale (duurzame) inzetbaarheid van werknemers met een gewenst werkvermogen.

Binnen het model Huis van Werkvermogen (Illmarinen, 2005) zijn genoemde activiteiten inzichtelijk terug te vinden. Er is niet alleen aandacht voor de mensen in het huis, maar ook buiten het huis. Aandacht wordt ook besteed aan het maatschappelijk participeren van het niet werkzame deel van de beroepsbevolking, met waar mogelijk loonvormende arbeid als doel.